مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بازداشت شد عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار به‌دلیل برخی تخلفات عمده و کلان توسط اطلاعات سپاه سیستان‌وبلوچستان بازداشت شد. کردی از سال ۹۵ رئیس این منطقه آزاد است

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بازداشت شد

عبدالرحیم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار به‌دلیل برخی تخلفات عمده و کلان توسط اطلاعات سپاه سیستان‌وبلوچستان بازداشت شد. کردی از سال ۹۵ رئیس این منطقه آزاد است