عرض تبریک به مناسبت روزجهانی نابینایان و عصای سفید به جامعه نابینایان کشور از طرف موسسه هادی مشکات نور وپایگاه خبری شهید یاران
  • نویسنده : گوینده : اکرم کریمی