مهسا شیخی خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهیدیاران استان خوزستان شهرستان امیدیه به گزارش خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهیدیاران محمد امین عساکرهخانم مهسا شیخی خبرنگار کودک و نوجوان از شهرستان امیدیه به قسمتی از وصیت نامه شهید والامقام ابراهیم هادی (توصیه به نماز صبح )پرداخت. از کودکان و نوجوانان علاقه‌مند در راستای بازخوانی قسمتی […]

مهسا شیخی خبرنگار کودک و نوجوان پایگاه خبری شهیدیاران استان خوزستان شهرستان امیدیه

به گزارش خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهیدیاران محمد امین عساکره
خانم مهسا شیخی خبرنگار کودک و نوجوان از شهرستان امیدیه به قسمتی از وصیت نامه شهید والامقام ابراهیم هادی (توصیه به نماز صبح )پرداخت.

از کودکان و نوجوانان علاقه‌مند در راستای بازخوانی قسمتی از وصیت نامه شهیدان والامقام ،تولید محتوا ،دلنوشته خواهشمنداست با ارسال ویدیو وآثار به
شماره تماس۰۹۰۳۹۲۸۷۶۴۲خبرنگار استان خوزستان ارسال نمائید