کاروان کم شنوا و ناشنوایان اصفهان، از مقابل درب دفتر نمایندگی آستان قدس در اصفهان به سوی مشهد مقدس و زیارت امام مهربانی حرکت کردند. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، با الطاف امام رضا(ع) و همت و بدرقه خادمیاران رضوی، ۴۴ نفر از افراد محروم ناشنوا و کم شنوا به مشهد مقدس اعزام شدند. […]

کاروان کم شنوا و ناشنوایان اصفهان، از مقابل درب دفتر نمایندگی آستان قدس در اصفهان به سوی مشهد مقدس و زیارت امام مهربانی حرکت کردند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، با الطاف امام رضا(ع) و همت و بدرقه خادمیاران رضوی، ۴۴ نفر از افراد محروم ناشنوا و کم شنوا به مشهد مقدس اعزام شدند.

زائران، سفر خود را با زیارت حضرت فاطمه معصومه(س) در قم آغاز و به مدت شش روز مهمان امام مهربانی ها خواهند بود.

گفتنی است این چهارمین مرحله اعزام زائران کم شنوا و ناشنوا به شهر مشهد است.