روی سنگی در قطعه ۲۲۹ بهشت زهرا که متعلق به دکتر امیرحسین فردوس است، نوشته شده: «هر چه بیشتر در آمریکا ماندم (۵۰ سال)، بیشتر به عظمت فرهنگ ایرانی اسلامی ایران پی بردم. هدیه استقلال و آزادی که امام خمینی برای ایران به ارمغان آورده‌اند آنقدر عظیم است که باید تا حد جان نثاری از […]

روی سنگی در قطعه ۲۲۹ بهشت زهرا که متعلق به دکتر امیرحسین فردوس است، نوشته شده: «هر چه بیشتر در آمریکا ماندم (۵۰ سال)، بیشتر به عظمت فرهنگ ایرانی اسلامی ایران پی بردم. هدیه استقلال و آزادی که امام خمینی برای ایران به ارمغان آورده‌اند آنقدر عظیم است که باید تا حد جان نثاری از آن حفاظت کرد چون فقط در سایه این هدیه است که ایران می‌تواند فرهنگ خود را حفظ کرده و به بالاترین قله پیشرفت برسد.»