سلامیک خاطره از بابات برات بگم آقا سید تازه رسیده بودیم محل ماموریت و پیش سید فردا صبح بعد از نماز صبح آماده شدیم بریم سرکشی به خط من با کفش رفته بودم و پوتین نداشتممنطقه هم رمل و خاک بودسید گفتی جفت پوتین دم در هست بردار بپوش فقط خوب بتکون عقرب توش نباشه […]

سلام
یک خاطره از بابات برات بگم آقا سید

تازه رسیده بودیم محل ماموریت و پیش سید

فردا صبح بعد از نماز صبح آماده شدیم بریم سرکشی به خط

من با کفش رفته بودم و پوتین نداشتم
منطقه هم رمل و خاک بود
سید گفت
ی جفت پوتین دم در هست بردار بپوش فقط خوب بتکون عقرب توش نباشه

گفتم
مال کی هستن سید ؟
صاحبش راضیه ؟

گفت
بله راضیه بردار اگر اندازه‌ات هست بپوش

اندازه بود
پوشیدم و تا روز آخر ماموریت استفاده کردم

ماموریت تمام شد و موقع خداحافظی بود

پوتین ها رو تکاندم و تمیز کردم و گذاشتم سر جاش

به سید گفتم
آقا سید پوتینها رو گذاشتم سرجاش
از طرف من از صاحبش هم خیلی تشکر کن و بگو که ازشون استفاده کردیم حلال کنه

سید گفت
صاحبش راضیِ راضیِ خیالت راحت
پوتینها رو هم بردار اونها برای خودته

گفتم نه ممنون
شاید صاحبش لازم داشته باشه

گفت اینها پوتینهای شهید ….. هستن قسمت شما شده

با این حرف سید یهو همه منقلب شدیم

من بی اختیار اشکم جاری شد

ی حالی شدیم همه

سید با همون حال خوشش گفت ان‌شاءالله قسمتمون بشه

سید ساعت مچی رو دستش نبود و معمولا ساعت رو می‌پرسید یا یا از گوشی و تبلت چک میکرد

ساعت مچی‌ام رو باز کردم و به زور بستم روی دستش

به شوخی گفت
خب حاجی
پوتینهای شهید … رو که بردی
حالا من شهید شدم چی از من میخوای؟

همه دوستان خندیدن

سید ی غلاف کلت کمری داشت که هم رو کمر می‌بست و هم روی ران

شخصی بود و خودش خریده بود

من هم گفتم سید اون غلاف کلتت برا من
قبول ؟

خندید و گفت باشه برای تو
و باز همه خندیدن

حییدر گفت
حاجی برای من چی ؟
ی عطر جیبی داشتم اونو دادم به حیدر و گفتم ولک دیگه هیچی نخواین که چیزه دیگه ای ندارم
خندیدیم و
و بعد از هم جدا شدیم

چند روزی نبود برگشته بودیم که خبر شهادت سید….

پدرت مرد بزرگی بود و هست سید

قدرش رو بدون

شما فرزند شهید هستی
سفارش ما رو هم بهش بکن که بطلبه
دلم براش تنگ شده

یاحق
همت ؛همرزم شهید در کشور عراق

مدیون_شهداییم

سردار

شهیدمدافع حرم

سیدجاسم نورى

سبع_الدجیل

کلناعباسکیامهدی(عج)

🌹شادی روحشان صلوات🌹
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم
‏╭─┅═ঊঈ💠ঊঈ═┅╮