دبیران ومدیران ستاد امربه معروف ونهی از منکر سراسرکشور از تخت فولاد اصفهان بازدید کردند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،تخت فولاد به‌دلیل وسعت، کثرت مشاهیر مدفون در آن و وجود ابنیه ارزشمند تاریخی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود. عکاس و خبرنگار: الهام خانی

دبیران ومدیران ستاد امربه معروف ونهی از منکر سراسرکشور از تخت فولاد اصفهان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،
تخت فولاد به‌دلیل وسعت، کثرت مشاهیر مدفون در آن و وجود ابنیه ارزشمند تاریخی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود.

عکاس و خبرنگار: الهام خانی