خادمیاران رضوی خیریه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) بازار در مراسم شهید خلیل فلک رفعت حضور پیدا کردند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،خادمین رضوی کانون ایثار وشهادت خیریه حضرت علی ابن ابی طالب (ع)بازار درمراسم شهید ودر جمع خانواده شهید گمنام خلیل فلک رفعت که بعد از ۳۹ سال با آزمایش دی ان ای […]

خادمیاران رضوی خیریه حضرت علی ابن ابیطالب (ع) بازار در مراسم شهید خلیل فلک رفعت حضور پیدا کردند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،خادمین رضوی کانون ایثار وشهادت خیریه حضرت علی ابن ابی طالب (ع)بازار درمراسم شهید ودر جمع خانواده شهید گمنام خلیل فلک رفعت که بعد از ۳۹ سال با آزمایش دی ان ای تشخیص هویت شده است جهت همدردی با خانواده‌ شهید حضور یافته و از مقام شامخ این شهید و خانواده او که پس از ۳۹سال فراغ به دیدار فرزند خود نائل شدند،تجلیل کردند.

  • نویسنده : الهام خانی