سلام علیکمدلیل اینکه سازمان بنیاد شهید خود را مقابل فرزندان شهید قرار داده است چیست؟! این روزها حال فرزندان شهید از عملکرد جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی خوب نیست …دلیل اینکه در این مدت ایشان به صاحبان اصلی نظام که فرموده امام خمینی( ره ) است اهمیتی نمی‌دهند چیست؟ در این روزها گفتمان مقام […]

سلام علیکم
دلیل اینکه سازمان بنیاد شهید خود را مقابل فرزندان شهید قرار داده است چیست؟!

این روزها حال فرزندان شهید از عملکرد جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی خوب نیست …
دلیل اینکه در این مدت ایشان به صاحبان اصلی نظام که فرموده امام خمینی( ره ) است اهمیتی نمی‌دهند چیست؟

در این روزها گفتمان مقام معظم رهبری و رهبر کبیر انقلاب را که با عملکرد ایشان ومجموعه های زیر مجموعه آنها نگاه می کنیم

مصداقی غیر از گفته حضرت امام خمینی (ره)
‌‏که فرمودند

‌‏لازم است تذکری که همگان بدان آگاهی دارند بدهم و آن لزوم‌‎ ‌‏تقدیر از شهدای انقلاب و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین‌‎ ‌‏می باشد.

و لازم است عموم دستگاههای اجرایی
اموری را که‌‎ ‌‏مربوط به شهدا و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین است
با نهایت کمال به سرعت عمل نموده

و تسهیلات لازم را در مورد آنان معمول‌‎ ‌‏دارند؛ که اینان بر ما و ملت شریف شهید پرور ایران حق بسیار بزرگی دارند.
و اگر‌‎ ‌‏معلوم شود کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه ها برای‌‎ ‌‏اجرای امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکال تراشی می کنند
،‌‌‏به عنوان ضد انقلاب باید مورد تعقیب قرار گیرند

امروز بنیاد شهید و امور ایثارگران که متولی اصلی خانواده شهدا و ایثارگران است دچار مشکلات فراوانی است

که در حقیقت امر تا حصول نتیجه مطلوب آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
تا امور به دست متخصصان این حوزه واگذار گردد

اگر نگاهی به زمان انتخابات بیندازیم بیشترین ستادهای انتخاباتی دولت سیزدهم دولت انقلابی همین فرزندان شهید بوده اند

که هیچ کدام نه سهم خواهی داشته اند ونه به دنبال پست و مقامی بوده اند
الیحال اگر از هر کدام سوال کنیم می‌گویند به وظیفه خود ودفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی لبیک گفته ایم

این عزیزان همانند پدران شهیدشان تشنه قدرت نبوده و نخواهند بود ولی در مقابل نا عدالتی هیچگاه سکوت نخواهند کرد

جناب آقای رییسی ریاست محترم جمهور عاجزانه درخواست رسیدگی به وضعیت بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواهانیم

از طرف جمعی از فرزندان شهید وایثارگران