با سلام و احترام؛اجازه بدهید بی مقدمه سوال اصلی خود را مطرح کنم. چرا معاونت زنان ریاست جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟ آیا برنامه وعده داده شده تحول این است؛ حذف زنان از شورای عالی انقلاب فرهنگی؟جایگاه زنان در این شورای عالی که مقر فرماندهی فرهنگی کشوری است کجاست و سهم آن […]

با سلام و احترام؛
اجازه بدهید بی مقدمه سوال اصلی خود را مطرح کنم. چرا معاونت زنان ریاست جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟ آیا برنامه وعده داده شده تحول این است؛ حذف زنان از شورای عالی انقلاب فرهنگی؟
جایگاه زنان در این شورای عالی که مقر فرماندهی فرهنگی کشوری است کجاست و سهم آن ها به چه اندازه؟ زنان که مقر اصلی فرماندهی فرهنگی را در خانه ها تقبل کرده و تربیت نفس و نسل را بر عهده دارند چرا باید از مقر فرماندهی فرهنگی کشوری حذف شوند؟ زنان که پرچمداران فرهنگسازی هستند چگونه است که در مقر فرماندهی فرهنگی کشوری جایی برایشان تحمل نمی شود؟ چرا جمع مردان صاحب صندلی این مقر فرماندهی حتی دو صندلی را هم برای زنان تاب نیاورند؟
استحضار دارید که موضوعات اجتماعی همه موضوعات اجتماعی هستند و نه فقط موضوعات مرتبط با زنان. مسائل مربوط به زنان یکی از آن موارد اجتماعی است و با نادیدن گرفتن مسائل زنان و حواله کردن آن ها به موضوعات اجتماعی مسائل و مشکلات زنان نه حذف می شود، نه حل و رفع.
همگان واقفند که این جامعه تحمل تکثیر مشکلات مرتبط با زنان و تغییر شکل دادن آن ها از حالتی به حالت دیگر را ندارد. مسائل و مشکلات زنان هم خود زنان، هم فرزندان، هم خانواده و هم جامعه را متاثر از خود می کند.
رئیس جمهور محترم و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ لطفا سهم و جایگاه زنان را در تحول مورد نظر که در مرکز تصمیم گیری کلان فرهنگی کشوری جایی برای زنان که مدیران تربیتی و فرهنگی و فرهنگسازان اصلی جامعه هستند، تحمل نمی کند روشن بفرمایید قبل از این که فرصت ها از دست برود.
خداوند به همه ما توفیق خدمت به انقلاب عزیز اسلامی را عنایت فرماید.

مدیر شورای همکاری ها و شبکه ایران زنان
توران ولی مراد