با سلام و احترام؛با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به موجب این حکم به سمت خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهید یاران استان لرستان منصوب می شوید .امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت […]

با سلام و احترام؛
با عنایت به شایستگی و تجارب جنابعالی در امور رسانه به موجب این حکم به سمت خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهید یاران استان لرستان منصوب می شوید .
امید است با اتکا به خداوند متعال و با استفاده از تمام ابزارهای اطلاع رسانی و رسانه ای در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایثار اجتماعی داشتن جامعه ای آگاه موفق و پیروز باشید.
من ا… التوفیق
مدیر مسئول پایگاه خبری شهید یاران