دولت آمریکا رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشورها و دولت های مستقل است.‏کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران، نمونه بارزی از این تاریخ سیاه است. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت امور خارجه،دولت آمریکا رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشورها و دولت های […]

دولت آمریکا رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشورها و دولت های مستقل است.‏کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران، نمونه بارزی از این تاریخ سیاه است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت امور خارجه،دولت آمریکا رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشورها و دولت های مستقل است.
‏کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران، نمونه بارزی از این تاریخ سیاه است.
‏آیا دولت آمریکا سیاست غلط و شکست خورده خود در قبال ایران را اصلاح و به حقوق مشروع ملت ایران احترام خواهد گذاشت؟
https://twitter.com/irimfa_spox/status/1560541730931351555?s=28&t=MCAZhNlVXZ3omfK9JAr0lg