کنعانی در پی حادثه آتش سوزی در کلیسایی در استان جیزه مصر ، به دولت و ملت مصر و خاصه خانواده‌های قربانیان این حادثه تلخ تسلیت گفت و برای مصدومان و مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت کرد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت امور خارجه،ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه […]

کنعانی در پی حادثه آتش سوزی در کلیسایی در استان جیزه مصر ، به دولت و ملت مصر و خاصه خانواده‌های قربانیان این حادثه تلخ تسلیت گفت و برای مصدومان و مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت امور خارجه،ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی حادثه آتش سوزی در کلیسایی در استان جیزه مصر که به جان باختن تعدادی از شهروندان این کشور منجر شد، به دولت و ملت مصر و خاصه خانواده‌های قربانیان این حادثه تلخ تسلیت گفت و برای مصدومان و مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت کرد.