معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان: تزریق دُز سوم واکسن کرونا اولویت استان اصفهان است معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، در نشست ستاد استانی مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا بیان داشت: تزریق دز سوم واکسن کرونا اولویت ماست و باید در این زمینه آمادگی کامل داشته باشیم. به گزارش خبرنگار […]

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

تزریق دُز سوم واکسن کرونا اولویت استان اصفهان است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان، در نشست ستاد استانی مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا بیان داشت: تزریق دز سوم واکسن کرونا اولویت ماست و باید در این زمینه آمادگی کامل داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدرضا جان نثاری اذعان کرد: فرمانداران شهرستان ها، مرحله دوم طرح شهدای سلامت و نیز طرح شهید سلیمانی را مدنظر قرار دهند و تزریق دز سوم واکسن برای عموم مردم، با جدیت دنبال کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، افزود: آمار واکسیناسیون حدود ۸۵ درصد مردم اصفهان، هنوز قابل قبول نیست و باید افزایش یابد.

وی اظهار داشت: سخن از محدودیت‌های کرونایی تنها به زمان‌های برگزاری برنامه‌های مذهبی منوط نشود و با اتخاذ تمهیدات لازم می بایست در مدیریت مقابله و پیشگیری از سویه جدید کرونا – اُمیکرون – امور به نحوی پیگیری شود که در برگزاری مراسمات ملی و مذهبی مردم خللی وارد نشود.