تجلیل از پیشکسوتان خانواده شهدا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی