هزینه جدید تبلیغات تلویزیونی انتخابات مجلس اعلام شد به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران پس از انتقاد و نامه‌های جداگانه حسن کامران و نیره اخوان‌بیطرف نمایندگان ادوار مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به ریاست سازمان صدا و سیما کشور؛ هزینه‌های جدید تبلیغات تلویزیونی انتخابات مجلس با کاهش مبلغ بسیار اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران پس از انتقاد و نامه‌های جداگانه حسن کامران و نیره اخوان‌بیطرف نمایندگان ادوار مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به ریاست سازمان صدا و سیما کشور؛ هزینه‌های جدید تبلیغات تلویزیونی انتخابات مجلس با کاهش مبلغ بسیار اعلام شد.