رژیم صهیونیستی ۶ ماهیگیر فلسطینی را در جنوب غزه بازداشت کرد. به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،نیروی دریایی رژیم صهیونیستی امروز شش ماهیگیر فلسطینی را در جنوب نوار غزه بازداشت کرد.قایق‌های رژیم اشغالگر با تعقیب دو قایق ماهیگیری فلسطینی ها، سرنشینان این قایق‌ها را محاصره و بازداشت کردند و به بندر اسدود بردند.نیروی دریایی رژیم […]

رژیم صهیونیستی ۶ ماهیگیر فلسطینی را در جنوب غزه بازداشت کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،نیروی دریایی رژیم صهیونیستی امروز شش ماهیگیر فلسطینی را در جنوب نوار غزه بازداشت کرد.
قایق‌های رژیم اشغالگر با تعقیب دو قایق ماهیگیری فلسطینی ها، سرنشینان این قایق‌ها را محاصره و بازداشت کردند و به بندر اسدود بردند.
نیروی دریایی رژیم اشغالگر به عمد هر روز با ماهیگیران بدرفتاری می‌کند و آن‌ها را از ماهیگیری در دریای نوار غزه باز می‌دارد.