این مسابقه که در رده سنی ۵ الی ۹ سال با شعار ( حجاب مادر پاکی ها ) در گالری پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزار میشود

این مسابقه که در رده سنی ۵ الی ۹ سال با شعار ( حجاب مادر پاکی ها ) در گالری پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ۲۳ مهرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزار میشود