با حکم محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین محسن رحیمی مدیریت روابط عمومی، امور بین‌الملل و تشریفات استانداری قزوین را عهده‌دار شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از قزوین، با حکم محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین محسن رحیمی مدیریت روابط عمومی، امور بین‌الملل و تشریفات استانداری قزوین را عهده‌دار شد. بنا بر این گزارش محسن رحیمی […]

با حکم محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین محسن رحیمی مدیریت روابط عمومی، امور بین‌الملل و تشریفات استانداری قزوین را عهده‌دار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از قزوین، با حکم محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین محسن رحیمی مدیریت روابط عمومی، امور بین‌الملل و تشریفات استانداری قزوین را عهده‌دار شد.

بنا بر این گزارش محسن رحیمی فرزند معظم شهید است که عضویت در شورای مرکزی خانه مطبوعات قزوین، دبیری خبر در خبرگزاری برنا و عضویت در هیأت تحریریه نشریات محلی را در کارنامه رسانه‌ای خود دارد.