رابرت ماردینی، مدیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) گفت که این کمیته آماده است بعنوان واسطه برای تبادل اسیران جنگی بین روسیه و اوکراین وارد عمل شود. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، ماردینی در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا که روز پنجشنبه منتشر شد ، افزود : کمیه صلیب سرخ در صورت تمایل هر دو […]

رابرت ماردینی، مدیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) گفت که این کمیته آماده است بعنوان واسطه برای تبادل اسیران جنگی بین روسیه و اوکراین وارد عمل شود.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، ماردینی در مصاحبه با روزنامه ایزوستیا که روز پنجشنبه منتشر شد ، افزود : کمیه صلیب سرخ در صورت تمایل هر دو طرف می تواند بعنوان میاجی بی طرف در تبادل اسیران کمک کند.

وی تاکید کرد که به فشارهای خود برای دسترسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به تمامی اسیران جنگی، صرف نظر از اینکه در کجا نگهداری می‌شوند، ادامه خواهد داد.

ماردینی ادامه داد: انتقال اطلاعات مربوط به محل اسیران جنگی از دفاتر ملی اطلاعات روسیه و اوکراین به آژانس مرکزی ردیابی کمیته بین‌المللی صلیب برای خبر رسانی به‌موقع به بستگان بسیار حائز اهمیت است.