معاون توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی و نوسازی ۵۱هزار تخت بیمارستانی در وزارت بهداشت در حال انجام است، توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم نزدیک به ۱۳ هزار تخت به بیمارستان‌ها اضافه شده است.

 بهروز رحیمی معاون توسعه وزارت بهداشت درخصوص وضعیت ایمنی و نا ایمنی بیمارستان‌ها گفت: تعاریف و تفاسیر متفاوت است، امروز در بیمارستان‌های وزارت بهداشت تعدادی تخت فرسوده داریم اما بسیاری از آن‌ها قابلیت استفاده دارند و شرایط ناایمنی در آنها صدق نمی‌کند.

معاون توسعه وزارت بهداشت با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ایمن‌سازی و نوسازی ۵۱ هزار تخت بیمارستانی در وزارت بهداشت در حال انجام است توضیح داد: از ابتدای دولت سیزدهم نزدیک به ۱۳هزار تخت به بیمارستان‌ها اضافه شده است، به طور مثال در استان تهران ۹۳۶۲ تخت بیمارستانی در دست ساخت داریم و ۳۱۰۰ تخت نیز افتتاح شده است که از جمله آنها می‌توان به بیمارستان مهدی کلینیک اشاره کرد.

رحیمی ادامه داد: بیمارستان ملارد، بیمارستان شهدای تجریش، بیمارستان فردیس و بیمارستان اسلامشهر نیز از جمله بیمارستان‌هایی هستند که تخت به آنها اضافه می‌شود و افتتاح خواهند شد، لذا جریان نوسازی مراکز درمانی در دستور کار است.این کار در فرآیند چهارساله انجام خواهد شد

وی گفت: برای نوسازی و بهسازی مراکز درمانی نیازمند کمک مجلس و دولت هستیم تا ردیف بودجه برای نوسازی تخصیص دهند تا این بیمارستان‌ها نوسازی شوند، اکنون بیش از هزار بیمارستان در بیمارستان داریم که برخی از آنها نیاز به اصلاح دارند.