سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی از واریز ۱۱۰ میلیارد تومان در راستای کمک به تأمین مسکن معلولان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی کشور از واریز ۱۱۰ میلیارد تومان به عنوان توزیع مرحله دوم اعتبارات مسکن استانی […]

سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی از واریز ۱۱۰ میلیارد تومان در راستای کمک به تأمین مسکن معلولان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی کشور از واریز ۱۱۰ میلیارد تومان به عنوان توزیع مرحله دوم اعتبارات مسکن استانی در راستای کمک به تأمین مسکن معلولان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: این اعتبار برای ۲۲ استان واریز شده است.
نصیر حیدری سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی کشور از واریز ۱۱۰ میلیارد تومان به عنوان توزیع مرحله دوم اعتبارات مسکن استانی در راستای کمک به تأمین مسکن معلولان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد.
سرپرست دبیرخانه ستاد مسکن و ازدواج سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: این اعتبار از بودجه سازمان بهزیستی کشور در حوزه مسکن تأمین و برای ۲۲ اداره‌کل بهزیستی استانی واریز شده است