به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛فرمانده سپاه ثارالله کرمان سردار حسین معروفی؛با اشاره به دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی گفت:ایران در هفته ی مقاومت یکپارچه حاج قاسم سلیمانی خواهد شد.ایشان افزودند:اندیشه و اقدام شهید سلیمانی زیبا بود و ماندگار شد.در این خصوص برنامه هایی در سطح استان برگزار خواهد شد.که اجلاسیه نهایی ۱۶ دیماه از […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛فرمانده سپاه ثارالله کرمان سردار حسین معروفی؛با اشاره به دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی گفت:ایران در هفته ی مقاومت یکپارچه حاج قاسم سلیمانی خواهد شد.ایشان افزودند:اندیشه و اقدام شهید سلیمانی زیبا بود و ماندگار شد.در این خصوص برنامه هایی در سطح استان برگزار خواهد شد.که اجلاسیه نهایی ۱۶ دیماه از شبکه های ملی و شبکه کشور های مقاومت و اسلامی پخش میشود.
و همچنین زمینه اسکان ۲۰ هزار زائر تاکنون فراهم شده است.

خبرنگار :فاطمه قائمی فرد