به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمان محمد رضا علیزاده در نشست مطبوعاتی که صبح امروز با فرمانده سپاه ثارالله کرمان و جمعی از مسولین ادارات و نهادها با موضوعیت برنامه های کمیته یفرهنگی و هنری دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بود .گفت در راستایترویج مکتب شهید سلیمانی ۱۱۳ برنامه فرهنگی […]

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛مدیرکل ارشاد اسلامی استان کرمان محمد رضا علیزاده در نشست مطبوعاتی که صبح امروز با فرمانده سپاه ثارالله کرمان و جمعی از مسولین ادارات و نهادها با موضوعیت برنامه های کمیته ی
فرهنگی و هنری دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بود .گفت در راستای
ترویج مکتب شهید سلیمانی ۱۱۳ برنامه فرهنگی و هنری اجرا خواهد شد.که ۶۵ برنامه در شهرستان ها ۴۵ برنامه در استان و ۳ برنامه در سطح ملی خواهد بود.
ایشان در ادامه عناوین برنامه ها را بیان کرد؛برگزاری محافل قرآنی،ادبی،مسابقات
جشنواره ها،تولیدات و نمایشگاههای فرهنگی و هنری.

خبرنگار :فاطمه قائمی فرد