مقاومت تنها راه مقابله با اشغالگران قدس شریف به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و محمد رسام المرتضی، وزیر فرهنگ کشور لبنان که شامگاه گذشته، چهارشنبه با یکدیگر دیدار و رایزنی داشتند پس از این دیدار در […]

مقاومت تنها راه مقابله با اشغالگران قدس شریف

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و محمد رسام المرتضی، وزیر فرهنگ کشور لبنان که شامگاه گذشته، چهارشنبه با یکدیگر دیدار و رایزنی داشتند پس از این دیدار در پیام مشترکی که در فضای مجازی منتشر کردند بر دفاع از آرمان های قدس شریف تاکید کردند.

متن کامل پیام مشترک وزرای فرهنگ ایران و لبنان به شرح زیر آمده است:
جنایت رژیم اشغالگر فلسطین علیه آزادی بیان، وعلیه حق و ارزشها، نشان از ماهیت این رژیم جنایت کار است که از سراسر جهان به فلسطین غاصبانه آمده و همانند ویروس وبا مردم ،تاربخ و زندگی آنان را قربانی می کند . با ترور شهیده شیرین ابو عاقله، حق آزادی نیز قربانی نخواهد شد و مقاومت تنها راه مبارزه با اشغالگران قدس شریف است ،و با ادامه آن فلسطین نیز آزاد و به مردمش باز خواهد گشت.
تهران – ۱۴۰۱
دکتر محمد مهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

قاضی محمد وسام المرتضی
وزیر فرهنگ لبنان