یادواره ملی شهید شاخص بسیج رسانه کشور « سید محمد حسین نواب و گرامیداشت ۲۱شهید رسانه آستان اصفهان، با حضور سردار جوانی هم اکنون در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال برگزاری است.


یادواره ملی شهید شاخص بسیج رسانه کشور « سید محمد حسین نواب و گرامیداشت ۲۱شهید رسانه آستان اصفهان، با حضور سردار جوانی هم اکنون در تالار شریعتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال برگزاری است.