دوتن از رزمندگان قرارگاه قدس در درگیری با اشرار مسلح، شب گذشته در زاهدان به شهادت رسیدند.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، شهید محسن کیخوائی و شهید مهران آشوری زاده در درگیری مسلحانه در کویر مرکزی ایران، شب گذشته به شهادت رسیدند. ودر جریان درگیری مسلحانه در کویر مرکزی ایران …فرماندهی انتظامی یزد از […]

دوتن از رزمندگان قرارگاه قدس در درگیری با اشرار مسلح، شب گذشته در زاهدان به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، شهید محسن کیخوائی و شهید مهران آشوری زاده در درگیری مسلحانه در کویر مرکزی ایران، شب گذشته به شهادت رسیدند.

ودر جریان درگیری مسلحانه در کویر مرکزی ایران …فرماندهی انتظامی یزد از کشف ۷۲۰ کیلوگرم هرویین خبر داد.