مشارکت ۳۷ درصد از واجدین شرایط در استان اصفهان در انتخابات رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: در دوره گذشته مجموعه آراء اخذ شده در استان ۳۶ درصد از واجدین شرایط بود و در این دوره بالغ بر ۳۷ درصد از واجدین شرایط در استان اصفهان در انتخابات شرکت کردند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید […]

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: در دوره گذشته مجموعه آراء اخذ شده در استان ۳۶ درصد از واجدین شرایط بود و در این دوره بالغ بر ۳۷ درصد از واجدین شرایط در استان اصفهان در انتخابات شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ محمدرضا جان‌نثاری رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان، شنبه دوازدهم اسفندماه، گفت: علی‌رغم توطئه بدخواهان و دشمنان مردم ایران اسلامی، که درصدد بودند تا انتخابات کم رونق برگزار شود اما با هوشیاری مردم این فتنه محقق نشد.

وی ادامه داد: در دوره گذشته مجموعه آراء اخذ شده در استان ۳۶ درصد از واجدین شرایط بود و در این دوره بالغ بر ۳۷ درصد از واجدین شرایط در استان اصفهان در انتخابات شرکت کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان بیان کرد: نتایج رسمی انتخابات در حوزه‌های انتخابیه استان اصفهان را در ساعات پیش رو به استحضار مردم خواهیم رساند