برگزاری گردهمایی فرماندار با مربیان سرود استان جلسه گردهمایی و هم اندیشی مربیان سرود استان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه گردهمایی و هم اندیشی مربیان سرود استان اصفهان، عنوان کرد: تفکر انقلابی شکل گرفته در جوانان، شایسته تقدیر است و در این […]

برگزاری گردهمایی فرماندار با مربیان سرود استان

جلسه گردهمایی و هم اندیشی مربیان سرود استان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه گردهمایی و هم اندیشی مربیان سرود استان اصفهان، عنوان کرد: تفکر انقلابی شکل گرفته در جوانان، شایسته تقدیر است و در این راستا باید اقدامات مؤثرتری انجام شود.
فرماندار اصفهان حمایت خود را از تشکل ها اعلام کرد و افزود: تشکل ها باید افق های وسیعتر و فرامنطقه ای را برای خود ترسیم کنند.
احمدی با اشاره به گروه های سرود فعال در دوران هشت سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: این گروه ها با سرودهای خود توانستند روحیه مقاومت را در رزمندگان اسلام ارتقاء ببخشند.
جلسه گردهمایی و هم اندیشی مربیان سرود استان با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان در جلسه گردهمایی و هم اندیشی مربیان سرود استان اصفهان، عنوان کرد: تفکر انقلابی شکل گرفته در جوانان، شایسته تقدیر است و در این راستا باید اقدامات مؤثرتری انجام شود.
فرماندار اصفهان حمایت خود را از تشکل ها اعلام کرد و افزود: تشکل ها باید افق های وسیعتر و فرامنطقه ای را برای خود ترسیم کنند.
احمدی با اشاره به گروه های سرود فعال در دوران هشت سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: این گروه ها با سرودهای خود توانستند روحیه مقاومت را در رزمندگان اسلام ارتقاء ببخشند.
خبرنگار: الهام خانی