با دستور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اختیارات ویژه برای تسهیل و تسریع خدمات به خانواده شهدای گرانقدر و همچنین ایثارگران اعطا شد. گفتنی است با اجرای این طرح ، بخش قابل توجهی از تردد مراجعین ادارات بنیاد در شهرستان و استان کاهش یافته و درخواست های خانواده […]

با دستور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اختیارات ویژه برای تسهیل و تسریع خدمات به خانواده شهدای گرانقدر و همچنین ایثارگران اعطا شد. گفتنی است با اجرای این طرح ، بخش قابل توجهی از تردد مراجعین ادارات بنیاد در شهرستان و استان کاهش یافته و درخواست های خانواده معزز شهدا ، جانبازان و آزادگان در همان مرحله اول با استفاده از تفویض اختیاراتی که به استان ها انجام شده، صورت می گیرد و نیاز به کسب تکلیف از ستاد مرکزی بنیاد و اتلاف زمان برای مراجعین نمی باشد