شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشیک‌های ۴۸ ساعته را برای دستیاران ممنوع کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، ضوابط و مقررات رشته‌های تخصصی بالینی مصوب در هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص برنامه کشیک دستیاران در زمینه‌های بالینی تغییر کرد. در هشتادمین نشست شورای […]

شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشیک‌های ۴۸ ساعته را برای دستیاران ممنوع کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، ضوابط و مقررات رشته‌های تخصصی بالینی مصوب در هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص برنامه کشیک دستیاران در زمینه‌های بالینی تغییر کرد.

در هشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید شد برنامه کشیک دستیاران به نحوی تنظیم شود که توالی دو کشیک پشت سر هم نباشد.

مصوبه فوق که به امضای ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی همچنین محسن عباسی، مشاور اجرایی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی رسیده به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

بر اساس این تصمیم دانشجویان دوره دستیاری نمی‌توانند در بیمارستان‌های آموزشی کشیک‌های ۴۸ ساعته داشته باشند.