انتخابات در لنجان به دور دوم کشید بنا بر اعلام وزارت کشور حسین رجایی و علی کیانی از حوزه انتخابیه لنجان به دور دوم راه یافتند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ بنا بر اعلام وزارت کشور حسین رجایی و علی کیانی از حوزه انتخابیه لنجان به دور دوم راه یافتند

انتخابات در لنجان به دور دوم کشید

بنا بر اعلام وزارت کشور حسین رجایی و علی کیانی از حوزه انتخابیه لنجان به دور دوم راه یافتند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ بنا بر اعلام وزارت کشور حسین رجایی و علی کیانی از حوزه انتخابیه لنجان به دور دوم راه یافتند