بایگانی‌های آب شرب - پایگاه خبری شهید یاران
استاندار اصفهان در نشست صمیمانه با مدیران رسانه های استان خبر داد: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

استاندار اصفهان در نشست صمیمانه با مدیران رسانه های استان خبر داد:

انتقال آب دریا به اصفهان با خط و آبگیر اختصاصی متعلق به استان مرتضوی گفت: در پروژه انتقال آب دریا به استان، بالغ بر ۲۵۰ کیلومتر از مسیر بازگشایی و ترانشه بخش عمده ای از مسیر پیش رفته است و این پیشرفت پروژه حاصل دوندگی شبانه روزی خادمان مردم است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری […]