رابطین کانون های رضوی ۲۲ شهرستان استان اصفهان به منظور ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد در زمینه پیشبرد اهداف کانون های خدمت رضوی مستقر در شهرستان ها در جلسه ای که در دفتر مرکزی آستان قدس برگزار شده بود حضور یافتند.مسئول دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، […]

رابطین کانون های رضوی ۲۲ شهرستان استان اصفهان به منظور ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد در زمینه پیشبرد اهداف کانون های خدمت رضوی مستقر در شهرستان ها در جلسه ای که در دفتر مرکزی آستان قدس برگزار شده بود حضور یافتند.
مسئول دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، با بیان این خبر اظهار داشت:جلسات دوره ای؛ در سه گروه رابطین شهرستان ها، مسئولین کانون های تخصصی و مسئولین کانون های محلی که در هر ماه سه جلسه، گردهمایی به منظور ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد از سوی این مسئولین، برای برنامه های آینده کانون ها برگزار می شود.
حجه فروش عنوان کرد: این جلسه با حضور رابطین شهرستان ها برگزارشد که به جهت فعال کردن خادمیارانی که در کانون محدوده شهرستان آنها مشغول هستند، از آنها تشکر ویژه انجام شد.
وی افزود: بازخورد این جلسات این بوده که اکثر خادمیارانی که در گذشته خیلی فعال نبودند،الان بستر خوبی برای انجام فعالیت آنها فراهم شده است تا به کار گرفته شوند و بتوانند در عرصه های مختلف ارائه خدمت داشته باشند.
حجه فروش در ادامه از توصیه های که در این جلسه مطرح شد یاد کرد و خاطر نشان کرد: از مسائلی که در جلسه امروز مطرح شد، مسئله وقف و نذر بود که جدیدا دستورالعملی جهت نذر و وقف که بعضی از املاک ویا وجوه نقدی که در راستای اهداف خاصی واقف می خواهد وقف کند و در اختیار آستان قدس قرار بگیرد و درآمد حاصل از آن را می توان در آنچه مورد نظر واقف است در کانون همان شهرستان استفاده کرد.
مسئول دبیر خانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان در ادامه از ایجاد بستر کمک بهتر و بیشتر برای آزادی زندانیان و رسیدگی به خانواده آنها یاد کرد و تصریح کرد:
شورای صلح و سازش در هفته گذشته تعیین شدند و‌ در آینده می‌توانیم درجهت اقدام در دو زمینه که یکی در زمینه جمع آوری کمک های مردمی و گرفتن رضایت از شاکیان ودیگری در جهت امور فرهنگی وبرطرف کردن نیاز های ضروری زندگی خانواده زندانیانی که ممکن است مدت طولانی در زندان باشند، با حضور و سرکشی مورد به مورد انجام شود.

 • وی بیان کرد: باید حداقل ماهی یکبار بانوانی که تبحر در این کار دارند در خانه های آنها حاضر شوند و بتوانند از جنبه های مسائل اخلاقی،مذهبی ،اعتقادی و سبک زندگی و برطرف کردن نیازهای ضروری آنها در خدمت خانواده زندانیان باشند.
  وی همچنین از کمک به خانواده های آسیب دیده از کرونا در زمینه های مختلف جسمی ،روحی و معیشتی یاد کرد و گفت: خادمین تمام تلاش خود را برای کمک به این خانواده ها انجام می دهند.
  حجه فروش در ادامه از تلاش خادمیاران در جهت
  حجه فروش در ادامه از توصیه های که در این جلسه مطرح شد یاد کرد و خاطر نشان کرد: از مسائلی که در جلسه امروز مطرح شد، مسئله وقف و نذر بود که جدیدا دستورالعملی جهت نذر و وقف که بعضی از املاک ویا وجوه نقدی که در راستای اهداف خاصی واقف می خواهد وقف کند و در اختیار آستان قدس قرار بگیرد و درآمد حاصل از آن را می توان در آنچه مورد نظر واقف است در کانون همان شهرستان استفاده کرد.
  مسئول دبیر خانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان در ادامه از ایجاد بستر کمک بهتر و بیشتر برای آزادی زندانیان و رسیدگی به خانواده آنها یاد کرد و تصریح کرد:
  شورای صلح و سازش در هفته گذشته تعیین شدند و‌ در آینده می‌توانیم درجهت اقدام در دو زمینه که یکی در زمینه جمع آوری کمک های مردمی و گرفتن رضایت از شاکیان ودیگری در جهت امور فرهنگی وبرطرف کردن نیاز های ضروری زندگی خانواده زندانیانی که ممکن است مدت طولانی در زندان باشند، با حضور و سرکشی مورد به مورد انجام شود.
 • وی بیان کرد: باید حداقل ماهی یکبار بانوانی که تبحر در این کار دارند در خانه های آنها حاضر شوند و بتوانند از جنبه های مسائل اخلاقی،مذهبی ،اعتقادی و سبک زندگی و برطرف کردن نیازهای ضروری آنها در خدمت خانواده زندانیان باشند.
  وی همچنین از کمک به خانواده های آسیب دیده از کرونا در زمینه های مختلف جسمی ،روحی و معیشتی یاد کرد و گفت: خادمین تمام تلاش خود را برای کمک به این خانواده ها انجام می دهند.
  حجه فروش در ادامه از تلاش خادمیاران در جهت
  فراهم کردن امکان ازدواج نوجوانان و فرزند آوری و بحث خانواده های نیازمندی که در مسائل اخلاقی و اجتماعی نیاز به مشاوره و کمک خادمیاران دارند یاد کرد و اذعان کرد: ما وظیفه خود می‌دانیم شرایط را برای خدمت خادمیاران به مردمی که در مناطق وشهرستان های کانون ها مستقر هستند فراهم کنیم.
  وی در پایان اظهار داشت: بیش از صد کانون محلی تا کنون تشکیل شده که ۵۷ تا در سطح شهر اصفهان و حدود ۵۰ کانون در ۲۲ شهرستان تا کنون ایجاد شده و ما در حال توسعه این کانون ها هستیم تا در هر شهرستان و روستا و محله ای این کانون ها ایجاد شود ودر آینده بتوانیم به جایی برسیم که این کانون ها حتی در خانواده ها و فامیل های بزرگ قرار گیرد تا آنها بتوانند نیازهای ضروری بستگان خود را برطرف کنند.

خبرنگار: الهام خانی