تشکری‌هاشمی، عضو شورای شهر تهران: رهبر انقلاب با شهید خواندن درگذشتگان آتش‌نشان حادثه پلاسکو موافقت کردند. در روزهای آتی پیام و حکم رهبر انقلاب به خانواده این شهدا ابلاغ می‌شود.

تشکری‌هاشمی، عضو شورای شهر تهران: رهبر انقلاب با شهید خواندن درگذشتگان آتش‌نشان حادثه پلاسکو موافقت کردند. در روزهای آتی پیام و حکم رهبر انقلاب به خانواده این شهدا ابلاغ می‌شود.