بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، در تجهیز بیمارستان شهید رهنمون یـزد مشارکت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با اهدای دستگاه سونوگرافی به بیمارستان شهید رهنمون یـزد، بانک رفاه در تجهیز این بیمارستان مشارکت کرد.بر اساس این گزارش، این دستگاه سونوگرافی طی مراسمی با حضور مدیران عالی […]

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، در تجهیز بیمارستان شهید رهنمون یـزد مشارکت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با اهدای دستگاه سونوگرافی به بیمارستان شهید رهنمون یـزد، بانک رفاه در تجهیز این بیمارستان مشارکت کرد.
بر اساس این گزارش، این دستگاه سونوگرافی طی مراسمی با حضور مدیران عالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یـزد و مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان یزد، به بیمارستان اهدا شد.
دکتر خطیبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیـد صدوقی یـزد در سخنانی از بانک رفاه کارگران در اهدای تجهیزات پزشکی و کمک به ارتقاء نظام سلامت در استان یزد، قدردانی کرد.
پناهنده مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان یزد نیز بانک رفاه را بانک سلامت محور توصیف و نسبت به توسعه همکاری‌های متقابل این بانک و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام آمادگی کرد.