اقدام جهادی خبرنگار شهید یاران در شهرستان «ملایر» جهت زنده نگه داشتن یاد شهدا با عنوان «قطعه ای از بهشت»/ زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست. (مقام معظم رهبری) به گزارش پایگاه خبری شهید یاران سید محمد حسینی خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهید یاران از شهرستان ملایر استان همدان، در یک […]

اقدام جهادی خبرنگار شهید یاران در شهرستان «ملایر» جهت زنده نگه داشتن یاد شهدا با عنوان «قطعه ای از بهشت»/ زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست.

(مقام معظم رهبری)

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران سید محمد حسینی خبرنگار افتخاری پایگاه خبری شهید یاران از شهرستان ملایر استان همدان، در یک اقدام جهادی بیش از چندین هزار قطعه عکس از شهدا را در طول سنوات گذشته جمع آوری کرده و در دفتر نمایندگی پایگاه خبری شهید یاران، با عنوان (قطعه ای از بهشت) جدای از فعالیت رسانه ای خود، در جهت بازخوانی خاطرات و معرفی شهدا به جامعه ونسلهای بعدی را طراحی کرده و به تازگی این مکان معنوی برای آشنایی عموم مردم آماده بازدید است.

خبرنگار/کویستان عبدالحکیمی