بایگانی‌های سپرده گذاری - پایگاه خبری شهید یاران
سهامداران بانک دی بخوانند؛ ۳۰ آبان ۱۴۰۲

سهامداران بانک دی بخوانند؛

افزایش سرمایه ۵۲ درصدی «دی» در انتظار تایید سازمان بورس بانک دی در حالی پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۲ درصدی را خردادماه امسال به بانک مرکزی داد که بالاخره بعد از ۵ ماه، مجوز این افزایش سرمایه ازسوی بانک مرکزی صادر شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران؛ بانک دی که با نماد «دی» در […]

ارز‌های خانگی با انواع تهدید و خطر رو به رو هستند ۰۴ آبان ۱۴۰۲

ارز‌های خانگی با انواع تهدید و خطر رو به رو هستند

پایان نگرانی با سپرده گذاری ارزی بانک دی ارز‌های خانگی با انواع تهدید و خطر رو به رو هستند که با سپرده گذاری ارزی بانک دی می توان به نگرانی های ناشی از تهدیدها پایان داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،از هنگامی که پول در مبادلات مطرح شد، دستبرد و حفظ پول نیز […]