بایگانی‌های ستارگان درخشان - پایگاه خبری شهید یاران
ستارگان درخشان؛ ۱۰ دی ۱۴۰۲

ستارگان درخشان؛

استعداد دارند، امکانات ندارند، امکان تحصیل را برایشان فراهم کنیم استعداد دارند امکانات ندارند امکان تحصیل را برایشان فراهم کنیم این شعار موسسه خیریه ای است که در راه نخبه پروری همچون شجره طیبه از استعدادهای درخشان اعم از دانش آموزان و دانشجویان مستعد که به دلیل مشکلات مالی، فوت والدین و یا آسیب های […]