بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن، تعداد ۴۹،۷۹۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از ۴۲،۵۶۲ میلیارد ریال پرداخت است. بررسی عملکرد آبان ماه سال جاری بانک رفاه در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج […]

بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن، تعداد ۴۹،۷۹۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ بیش از ۴۲،۵۶۲ میلیارد ریال پرداخت است. بررسی عملکرد آبان ماه سال جاری بانک رفاه در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه نیز نشان می دهد که در این ماه تعداد ۳،۶۵۲ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۳،۱۵۰ میلیارد ریال توسط این بانک، پرداخت شده است. این گزارش می افزاید، بر اساس آمار سامانه ازدواج بانک مرکزی ۱۳،۹۳۹ متقاضی نیز تا پایان آبان ماه سال جاری در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از بانک رفاه کارگران قرار دارند.