بایگانی‌های «شفافیت - پایگاه خبری شهید یاران
مدیر توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان عنوان کرد: ۲۵ آبان ۱۴۰۲

مدیر توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان عنوان کرد:

نگاه ویژه اتاق بازرگانی به سه مقوله «شفافیت، مشارکت، پاسخگویی» مدیر توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان بر این باورند که، میبایستی به سمت عدالت در ارائه خدمات حرکت کرد، یعنی همه اعضا بتوانند از خدمات اتاق در شرایط یکسان استفاده کنند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید […]