بایگانی‌های "سامانه سو" - پایگاه خبری شهید یاران
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان:

“سامانه سو” دستیار مدیران در جلوگیری از فساد اداری خواهد بود دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، راه اندازی سامانه سو را یکی از اهداف توجه به سلامت اداری و جلوگیری از فساد عنوان کرد و آن را رابط بین مردم و مسئولین و دستیار و همیار مدیران در نظارت […]