بایگانی‌های رئیس اورژانس - پایگاه خبری شهید یاران
رئیس اورژانس استان تهران خبر داد: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

رئیس اورژانس استان تهران خبر داد:

هزار تماس با اورژانس توسط تهرانی‌ها در تعطیلات آخر هفتهگرمازدگی رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به ۱۵ هزار و ۲۳۰ تماس از سوی شهروندان تهرانی در موضوع گرمازدگی با اورژانس در تعطیلات آخر هفته (چهارشنبه تا جمعه) از ۶ هزار و ۳۷۳ مأموریت نیروهای اورژانس در این مدت خبر داد. و گفت: ۱۹۶ مورد […]