بایگانی‌های دیپلمات روس - پایگاه خبری شهید یاران
دیپلمات روس: آمریکا از اشتباهاتش درس نمی گیرد ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

دیپلمات روس: آمریکا از اشتباهاتش درس نمی گیرد

آمریکا از اشتباهاتش درس نمی گیرد