بایگانی‌های جلسات کمیسیون امور هماهنگی - پایگاه خبری شهید یاران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان: ۲۱ دی ۱۴۰۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان:

برگزاری مستمر جلسات کمیسیون امور هماهنگی در شهرستان ها ضروری است مدیرکل تعزیرات حکومتی برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسون امور هماهنگی در تمامی شهرستان ها را امری ضروری و بسیار مهم در راستای نظارت بهتر بر بازار عنوان کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛ حسین رحیمیان در مراسم معارفه و […]