بایگانی‌های جشنواره رویش - پایگاه خبری شهید یاران
رئیس دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

رئیس دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان:

جشنواره رویش نقطه عطفی در دانشگاه پیام نور است رئیس دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان گفت: برگزاری جشنواره‌ها بعد از ایام کرونا نقطه عطفی در دانشگاه پیام‌نور است؛ این جشنواره سه‌گانه می‌تواند پویایی، رویش و نشاط جدیدی را در مجموعه پیام‌نور رقم بزند. اشتراک‌گذاری تجربیات می‌تواند برای پیشبرد اهداف عالیه پیام‌نور مؤثر باشد. به گزارش پایگاه […]