بایگانی‌های جشنهای نوروزی - پایگاه خبری شهید یاران
برگزاری جلسه شورای راهبری ترافیک استان به ریاست استاندار: ۰۵ فروردین ۱۴۰۳

برگزاری جلسه شورای راهبری ترافیک استان به ریاست استاندار:

استاندار کردستان گفت: فضای باز استان برای شادی و نشاط رویکرد مجموعه دولت در استان است و اجازه نخواهیم داد عده ای اندک از این فضا تحت هر عنوانی سوءاستفاده کنند.