بایگانی‌های " تقدیر از منتخبین طرح جهش تولید در دیمزارها در سال زراعی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲" - پایگاه خبری شهید یاران
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره در استان کردستان؛ ۱۹ مهر ۱۴۰۲

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره در استان کردستان؛

” تقدیر از منتخبین طرح جهش تولید در دیمزارها در سال زراعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲” مهدی طالبی در آئین تجلیل از استانهای برتر و منتخبین طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور گفت: امسال چهارمین سال اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها در استان کردستان می باشد. در سال جاری ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی دیم […]