بایگانی‌های بنیاد ملی نخبگان - پایگاه خبری شهید یاران
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان:

نخبگان مقیم خارج از کشور با انجام طرح پژوهشی معافیت سربازی دریافت می‌کنند قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، گفت: نخبگان مقیم خارج از کشور که دوره سربازی خود را نگذرانده اند، می‌توانند با انجام طرح پژوهشی و ارائه آن، معافیت سربازی دریافت کنند. آنها همچنین می‌توانند در حین انجام طرح پژوهشی، چندین بار در کشور […]