بایگانی‌های _ اسلامی - پایگاه خبری شهید یاران
معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده: ۰۲ دی ۱۴۰۲

معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده:

باید در خانواده فرهنگ و سبک زندگی ایرانی _ اسلامی را حفظ کنیم معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ابراز داشت: باید در خانواده و از طریق بازی‌های فیزیکی و رایانه‌ای بتوانیم فرهنگ و سبک زندگی ایرانی _ اسلامی را حفظ کنیم و به نسل بعد منتقل کنیم و در جاهایی که نیاز […]